Utvalg og komiteer

Dette er en oversikt over utvalg og komiteer i Norges Curlingforbund gjeldende etter forbundstinget 2019

Lovutvalg

Leder: Stein Erik Mattsson
stein_erik.mattsson@yahoo.no
928 13814

Medlemmer: Hege M. Øy og Kim Ellertsen
Varamedlem: Svein Erik Inbjo

Kontrollkomité

Leder: Kjell Bjørseth
kjell.bjorseth@gmail.com
481 56718

Medlemmer: Else Skogan og Axel Grelland
Varamedlemmer: Kai Ove Rønning og Jan Aabel

Valgkomité

Leder: Stein Mellemseter
stein@opp.no
970 79 041

Medlemmer: Hans Roger Tømmervold og Toril Margrethe Ekeli
Varamedlem: Torger Nergård

Hederstegnkomité

Formann: Else Skogan
ElseI.Skogan@skatteetaten.no
930 90371

Øvrige medlemmer: Bente Hoel og Morten Tveit
Vara: Stein Mellemseter og Kjell Brørseth