Utvalg og komiteer

Dette er en oversikt over utvalg og komiteer i Norges Curlingforbund valgt på forbundstinget i 2012

Lovutvalg

Leder: Stein Erik Mattsson
stein_erik.mattsson@yahoo.no
928 13814

Medlemmer: Kjetil West og Toril Eikeli
Varamedlem: Kim Ellertsen

Kontrollkomité

Leder: Kjell Bjørseth
kjell.bjorseth@gmail.com
481 56718

Medlemmer: Else Skogan og Christian M Lange
Varamedlemmer: Wenche Mellemseter Kvål og Axel Grelland

Valgkomité

Leder: Grethe Wolan
gwolan@online.no
915 73584

Medlemmer: Ståle Rian, Ole Reidar Hoem og Glenn Johansen


Hederstegnkomité

Formann: Else Skogan
ElseI.Skogan@skatteetaten.no
930 90371

Øvrige medlemmer: Bente Hoel, Morten Tveit
Vara: Erik Fritzner