Kartlegging av trenere og instruktører i norsk idrett: Spørreundersøkelse sendt ut på epost.

“Profiling Coaches of Norway” (ProCoN) er en spørreundersøkelse som gjennomføres av Høgskolen i Innlandet og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Målet med ProCoN er å få bedre kunnskap om alle kvinnelige og mannlige trenere i Norge, dette for at NIF og SF ønsker å gi et bedre tilbud til norsk idrett og legge til rette for en trenerutvikling som er i samsvar med behovene i idretts-Norge. Prosjektet skal være ferdig høsten 2018 og forskningsresultatene skal være med å forsterke Trenerløypa.

Undersøkelsen tar sikte på å kartlegge din erfaring og utvikling som trener, så vel som din utøvererfaring. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

En egen invitasjon til deltagelse i undersøkelsen blir i disse dager sendt ut til flere tusen trenere via e-post. Adressene har Høgskolen i Innlandet fått fra særforbundene, formidlet via NIF. For de som ikke mottar denne er deltagelse mulig ved å følge en invitasjon som blir delt i sosiale medier senere. Dette er en unik mulighet for deg til å påvirke fremtidig trenerpraksis i Norge, så vi oppfordrer alle som mottar undersøkelsen til å ta del i den, og på den måten dele dine opplevelser fra det å være trener.

Dette er en unik mulighet for Norges curlingforbund å å kunne få ett større bilde av hvordan trenerens, instruktørens og aktivitetsledernes hverdag, med utfordringer og muligheter, ser ut. Igjen vil dette være verdifull data for å kvalitetssikre trenerutdanningen og klubbutviklingen i norsk curling. Vi ønsker at så mange som mulig svarer på undersøkelsen, enten du er eller har vært trener, instruktør eller leder aktiviteter i curlingsammenheng.

For de som ikke har mottatt mail, men allikevel kunne tenke seg å svare på undersøkelsen vil det bli publisert en link for det i løpet av september.

Ved spørsmål. Ta kontakt med Petter Moe
petter.moe(a)nif.idrett.no
Tlf: 97797600 

Nyheter

Curling i media