Årets forbundsting ble avholdt lørdag 29. august. Som mye annet dette året ble også forbundstinget gjort digitalt over møteplattformen Microsoft Teams. I utgangspunktet var planen å gjennomføre det over to dager på Gardermoen, men det ble fattet et valg på å avlyse det fysiske møtet å heller forkorte programmet og gjennomføre tingforhandlinger og litt informasjon digitalt. Det vil bli avholdt digitale seminarer senere i høst med utgangspunkt i markedsplan og klubbutviklingsplan som er en del av den nye strategiplanen for 2019-23.

Selv om møteformen var ny for flere av deltakerne og delegatene gikk selve gjennomføringen av tinget bra for seg uten nevneverdige tekniske problemer. Det ble stemt over to forslag som begge ble vedtatt:

Forslag 1: Hedmarken CK foreslo endring i paragraf 4.1 som omhandler landslagsuttak, der de ville ha inn at aktuelle uttaksturneringer må ha plass til alle landslagsaktuelle juniorlag.

Forslag 2: Oslo og Akershus Curling krets. foreslo å innføre tidtaking under alle NM i Olympiske disipliner: dette vil bli innført i NM herrer, damer og mixed doubles i semifinaler og finaler. Tidtakingen vil bli gjennomført likt som internasjonale mesterskap ved hjelp av programvare utviklet for WCF som administreres av en person via en pc, tiden vises på en skjerm i hallen, synlig for spillerne. 

I tillegg til vedtatte forslag ble det også gjort valg og noen endringer i styresammensettingen. Nye inn i styret er Henriette Løkken Helgevold fra Hedmarken som tar over for Mari Forbregd som ungdomsrepresentant, i tillegg er Bettina Haslev Nordbye fra Lillehammer CK ny inn som styremedlem. Marte Mari Moen Bekken er ny inn som varamedlem, og Grethe Brenna er flyttet fra styremedlem til varamedlem. Ut av styret i år gikk Linn Githmark, Mari Forbregd og Hans Roger Tømmervold, sistnevnte har blitt med som medlem i valgkomiteen.

 

Nyheter

  • Alle
  • Mixed
  • Mixed Doubles
  • Norgesmesterskap

Curling i media

Turneringskalender