Rapporteringsskjema for alle klubber for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idretten.

http://ext.mnm.as/v/6FA8776E-6D3D-4578-A132-041DA8510AFF 

 

 

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

 

NASJONALE KONKURRANSER:

Norges Curlingforbund ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere. Vi ber derfor våre klubber om  å avlyse eller utsette alle arrangement utover lagsaktivitet fram til 30. april.

Vi ber også klubber og medlemmer om å søke å unngå store forsamlinger og å ha et bevisst forhold til gode hygieniske tiltak.

Situasjonen i Norge rundt koronaviruset utvikler seg fortløpende, og det kan komme ytterligere anbefalinger og pålegg fra helsemyndighetene som også går på hverdagsaktivitet i klubbene.

Vi ber derfor våre organisasjonsledd om å følge med på de de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

NCF har besluttet å avlyse NM Yngre Junior, NM Mixed Double ,NM Veteran og Senior og NM Mixed men vil se på mulighetene for å sette opp arrangementene igjen til høsten i samarbeid med arrangørene. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.

Vi ønsker at deltakere på våre arrangement skal kunne føle seg trygge, og vi ønsker å ta et samfunnsansvaret for at korona-viruset ikke skal spre seg ytterligere

INTERNASJONALE KONKURRANSER:

Norges Curling Forbund har flere nært forestående reiser for utøvere og ledere til ulike internasjonale konkurranser.
Her følger informasjon om hvordan dette påvirkes av Corona-viruset og hvordan dette håndteres.

De aktuelle konkurranser er VM Herrer i Glasgow Skottland og VM Mixed Double i Kelowna Canada. Det er ikke foreløpig kommet informasjon fra WCF om avlysning av disse. NCF vil ta beslutning om deltagelse i samråd med utøvere og WCF.
Det viktigste for NCF er selvsagt utøvernes sikkerhet.

Norges Idrettsforbund har en samleside med offisiell informasjon om internasjonale reiser og eventuell risiko for smittespredning. Trykk her for å se NIFs samleside.

Norges Curlingforbud forholder seg til dette og har foreløpige punkter for sin håndtering av dette.

 • Norges Curlingforbund forholder seg i hovedsak til informasjon fra følgende:
  – World Curling Federation
  – Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet i Norge, altså de norske myndigheter.
 • Sportssjef tar avgjørelser og styrer kommunikasjon om hvordan koronaviruset påvirker vår planlagte reisevirksomhet. Sportssjef rådfører seg med Norges Idrettsforbund, Olympiatoppen, Norges Curling Forbund styre og landslagstrenere.
 • Den enkelte trener og utøver vil alltid få siste ord om de selv ønsker å reise på bakgrunn av innhentet informasjon.
 • Vi ber utøvere ta direkte kontakt med sin landslagstrener eller reiseleder for den aktuelle konkurranse ved eventuelle spørsmål. Disse skal til enhver tid være orientert om den aktuelle situasjonen av sportssjef. I særlige tilfeller eller hvis andre har behov for informasjon skal sportssjef kontaktes.

 

Nyheter

 • Alle
 • JuniorB VM
 • Vm Junior

Curling i media

Turneringskalender